Rekruttering

Toppledere og ledere

Toppledere, Daglig leder, Styreledere, Nisjeledere, franchise ledelse m.m.

Vi har kompetanse og forståelse på hva de vil si å være leder, å kan derfor lettere skille ut kvalifiserte ledere. 

Ingeniør/-tekniske ressurser

Prosjektledere, Prosjekteringsleder, teknisk tegning m.m.

Selskaper har forskjellig behov på teknisk kompetanse. Vi har rekruttert en mengde ingeniører og kjenner til de forskjellige krav.

Bygg og Anlegg

Prosjektledere og fagarbeidere innen bygg, betong, vvs, elektro, vei, jernbane m.m. 

Det er et utømmelig behov og mangel på arbeidskraft innen denne nisjen.

Vi er tett på i en bransje i konstant flyt av anbud, kontrakter og opp og ned bemanning

Kontor, økonomi og administrasjon

Revisorer, Autoriserte regnskapsførere, Økonomi personel, frontdesk, kontorpersonal, HR og Personal, HMS Personel

IT

IT  er en av de nisjene som øker mest innen etterspørsel.

Java, C++, HTML, Python, m.m.

Frontend, backend, utvikler, programerer, service, m.m.

sosiale medier, SEO, CRO , m.m

Salg og kundeservice

Salg er en nisje «alle» bedrifter har behov for.

B2B, B2C, retail, markedsanalyser, kundeservice, winback, antichurn, promotering. tekniske selgere, innbound salg, callsenter m.m.

Salg er også et spesialfelt hvor vi har dybde kompetanse  og erfaring.

Retail

Detaljhandel , forsikring og annet  er en nisje som ofte har et kjedepreg.

Butikkledere, butikkpersonell. Selgere ol. som har mye kundekontakt.

Konsulenter

Drift, løsninger, konsulenttjenester og rådgivning.

Dette er en nisje som ofte har «volum» rekruttering og krever spesial tilnærming for å favne om alle krav. Her dekker man «alle» nisjer.

Media

Markedsføring, sosiale medier, innholdsprodusenter, reklame, branding, Visuelprofilering m.m.

Dette er kreative yrker som har tette bånd med it og salg.

Services
Stillinger på alle nivå kan være:

Hver enkelt rekruttering har hver sin fremgangsmåte. Hvert selskap har forskjellig behov. Hver kandidat har forskjellig bakgrunn, erfaring og kompetanse. Vi tilpasser hver rekruttering slik at det skal bli best mulig match mellom partene.

Vår primærnisje er fastrekruttering og executive search. Vi tar prosessene med dette sammen med selskapet for å finne rette kandidater. Kandidater skal fylle en viktig stilling , levere resultater og bidra til kulturen i selskapet. Vi har svært god kompetanse på dette feltet.

Ved gitte senarioer kan det være behov for å tiltrekke seg en leder som har en gitt tidsramme. Dette er en leder som leies inn eller opptrer som en konsulent til noe mer permanent er på plass.

Styrerekruttering er en svært viktig oppgave og går rett inn i executive search. Å finne en leder eller et styremedlem som kan være med å løfte et selskap, kan være utfordrende. Å ha en tredjepart til dette er gull verdt. 

Ved Franchise rekuttering kommer executive search inn, hvor man i tillegg til ordiner rekruttering må finne passende kandidater med ekstra iniativer. Ved franchise er det ofte økonomiske og driftspørsmål som må tas hensyn til. Samt at det kan være et selskap som ikke har nettverk i gitte geografiske områder og trenger en veileder og guide.

Volum rekruttering

Vi gjennomfører volumrekruttering til selskaper med alle prosesser rundt dette.

Executive Search

Vi er eksperter på ledelse og rekruttering til utfordrende stillinger.

Spesialist rekruttering

Vi utfører rekruterings prosesser men å finne akkurat den rette personen til den spesielle stillingen.

Vi jobber imot en rekke sektorer og stillinger som:

 

 

 • Ingeniør/-tekniske ressurser
 • Bygg og Anlegg
 • It og markedsføring              
 • Kontor og administrasjon
 • Toppledere og ledere
 • Økonomi og regnskap
 • Salg og merkantilt
 • Retail

Stillinger på alle nivå kan være:

 • Fast rekruttering – Executive search
 • Management for hire og interim ledere
 • Styrerekruttering
 • Prosjektlinnleie
 • Konsulenter
 • Formidling av selvstendige
 • Innleie av fagarbeidere
 • Franchise