Podcast

Sound of
your business

For å få kontakt med potensielle ansatte, kan du bruke podcasting som et verktøy.

Ved at kandidater kan lytte til og at du deler bedriftens historie med verden, kan du bygge relasjoner og gi innsikt som kan hjelpe deg å tiltrekke kandidater.

Vi lager podcast hvor kandidater kan bli bedre kjent med dere som selskap eller om deres stilling.

Rekruttering handler også idag om markedsføring og det å skape intresse for sitt selskap. Det å lytte til noen/podcast vil ofte hjelpe en kandidat med å ta en avgjørelse om å søke. Derfor er det viktig å lage en podcast som sier mer om ting som står mellom linjene og bak kullisen.

Benytt Podcast du også for å komme foran dine konkurrenter i kampen om kandidater

Hvilke type podcast passer din bedrift?

Bedriftspodcast

Vi kan lage en podcast om dere som selskap.

Det er lettere å lytte til og forstå en bedrift om man hører om den.

Det er lett og spille av når man kjører bil, trener eller støvsuger, en å lese om en stilling. 

Det er mer man får frem i en podcast, om det som ligger mellom linjene, en det man kan lese om i en annonse eller på en webside.

Man kan også snakke om selskapet om hvordan det er å jobbe hos dere. Få frem bedriftskulturen, arbeidshverdagen m.m.

black condenser microphone

Stillingspodcast

Vi lager en podcast om deres stillingsannonser og går igjennom forventninger, ansvar, oppgaver og personligheter.

Her snakker vi om stillingen og har en dialog som løfter frem mer en hva en stillingsannonse kan få til. Vi prater om hverdagen til denne posisjonen og stilling.

man in gray shirt leaning on table with headphones facing another man leaning on table with headboard

Ansatte Spotligh Podcast

Vi kan lage en podcast om hvordan det er å jobbe hos dere.

Hvor vi intervjuer en medarbeider om hvordan det er å jobbe hos dere. Dette for å få frem en ansatt perspektiv. Om hva de gjør, om hvorfor de valgte jobben og hvorfor trives de. m.m.

Denne kan være i tillegg til stillingspodkast og/eller selskapspodkast.

Hvordan gjøres dette?

Vi lager et manus sammen. Målet er at spesielt interesserte skal bli enda bedre kjent med rollen og arbeidsplassen, uten at stillingsbeskrivelsen blir for lang. Vi får fram mange ting som ikke kommer frem i en skriftlig annonse. 

Episoden gjennomføres som et intervju med 5 – 10 spørsmål. Dersom du har mye på hjertet, kan snutten spilles inn fritt uten oppleste spørsmål.

Resultatet blir en 5-10 minutter lang snutt som legges inn i stillingsutlysningen. Annonsen får en fin variasjon av både tekst og lyd som gjør den oversiktlig. Lytter kan scrolle videre mens podcastepisoden spilles av.

Vi utfører redigering med våres redigerings software, slik at vi får en best mulig podcast.

Dere kan få tilgang til å bruke episoden til bruk på egne sider.

Hvor utfører vi Podcast?

person holding microphone on microphone stand

Podcast hos dere

Vi kan besøke dere.

Vi tar med oss vårt proffesjonelle utstyr til dere.

Hvor dere kan prate med oss i trygge og kjente omgivelser. 

Vi har mulighet til å ha 3 deltagere utenom «verten»

Dere besøker oss

Om dere har mye støy hos dere kan dere komme til oss.

Dette er enkelt, hvor dere møter, prater og går.

Vi har alt av lokaler og utstyr hos oss.

PS: Vi har kaffe også
macbook pro on brown wooden table

Asynkront

Om man har en uforutsigbar arbeidstid og rutine, eller om man vil ta det på kvelden, Så kan vi ta podcasten asynkront eller digitalt.

Da lager vi vår innspillings del med spørsmål her og sender en link til dere, hvor dere tar deres svar del når det passer deres tidsskjema.

Telefon podcast

Om du er ikke er tilgjengelig pga reise eller geografiske utfordringer og ikke ønsker vår asynkrone innspilling. Så kan vi allikevel få til en god podcast med en god dialog ved at dere ringer inn via telefon. Vi har utstyr som fanger opp dette også.

woman in blue long sleeve shirt sitting on brown couch

Vlog eller VideoPodcast

Vi kan også ta opp eller filme podcasten. Vi kan enten ta et videointervju eller at vi rigger opp kamera og lys og filmer podcasten. Dette kan gjøres både hos dere og hos oss.

Vi har alt av utstyr til podcast, lys og kamera.

man wearing headset