Franchise Rekruttering

Franchise Eiere og konsern

Vi bistår kjeder med å etablere franchise avdelinger, med å skaffe de rette kandidater til konseptet. Både Norske og utenlandske konsept som ønsker å etablere seg i Norge.

Franchise kandidater

Vi knytter deg som kandidat opp imot franchise selskaper/konsepter om du ønsker å drive ditt eget, under etablerte brands. Vi bistår deg hele veien til egen franchise.

Våre tjenester

Franchise Coach

Vi bistår med å tilrettelegge prosessen med å skaffe nye franshisetakere i Skandinvia. Vi utformer sammen med selskapet,  en presentasjon som vil bli franschise konseptets presentasjoner for kandidater. Både FDD, Marketing  og finansiering.

Franchise søk

Søk etter franchise kandidater er likt som søk i Executive Search. Hvor vi bruker både annonser, søk i nettverk og proffesjonelle fora, og markedsføring. For å finne rett kandidat som passer akkurat for dere.

Franchise Experience

Vi vil veilede og guide kandidater gjennom prosessen med å bli en franshisetaker, på en proffesjonell måte som er i samsvar med selskapets forventninger og verdier. Slik at reisen til franchise er trygg og proffesjonell for begge parter.

Hvilke Francise former er det?