man holding his chin facing laptop computer

Hvorfor bruke Fugleberg Executive Search?

Vi kan bistå på de fleste nivå og nisjer. Vi tilpasser ønsket ansettelsesform iht deres ønsker.

Alle kandidater er nøye screenet, og blir funnet via vårt brede nettverk, stillingsutlysning, headhunting og executive search.

Vi hjelper bedrifter med rekruttering av kandidater til både fastrekruttering og til innleie. Dette er en kostnadseffektiv og hurtig løsning for bedriften. Vi sparer bedriften for tidkrevende prosesser slik at bedriften kan ha fokus på sitt kjerneområde. Vår kompetanse og erfaring minimerer risiko for feilansettelse og vår målsetting er alltid å bidra til økt lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser.

 • Selskaper bruker Fugleberg Executive Search da de ser vi har kompetansen, et bredt nettverk og at vi er dyktige på forventningsavklaringer. Noe som gjør at rett person blir funnet
 •   Vi tar hele prosessen i fra A til Å.
 • Ofte bruker man Fugleberg Executive Search for å finne kvalifiserte konsulenter til stillinger hvor man leier inn i begrensete perioder eller prosjektbasis.
 • Fugleberg Executive Search kan opptre som en HR-avd., på vegne av selskapet og står for brorparten av alle ansatte. Dette skaper en bedre fleksibilitet.
 • Bedrifter bruker oss som et supplement til egen rekruttering – for å få et større nedslagsfelt og nettverk.
 • Rekruttering idag er ikke bare søk, det er også markedsføring. Derfor tilbyr vi også branding og employer branding av selskaper for å tiltrekke seg flere kandidater. Noe som øker selskapets «interesse verdi»

Vi har en egen avdeling knyttet til dette: Employer Brand

 • Markedsføring – Vi utfører betalt annonsering i utvalgte medier og kan lage stillingskampanjer, se Sosialemedier
 • Selskaper ønsker en oppfølging av kandidater på en profesjonell måte både under rekrutterings prosessene og etter ansettelser via Onboarding.

Vi ønsker å være en langsiktig partner og ha et samarbeid som gjør at vi kan være en husleverandør til deres selskap innen rekruttering og innleie. De fleste samarbeidspartnere bruker oss gjentakende i flere år og sparrer med oss ang forretning og organisasjonsoppbygging. Således jobber vi tett med samarbeidspartnere og de bruker også oss på tilleggstjenester.

Vår arbeidsmetode

Vi tilpasser alle prosesser til hver enkelt oppdragsgiver.
Noen ønsker at vi tar første "runden", andre selskaper ønsker hele prosessen fra A-Å, og noen ønsker kun enkelte deler.

Her er en gjennomgang av hvilke prosesser vi kan gjennomføre:

Analyse

Vi er opptatt av gode forventningsavklaringer både for dere som selskap, og for kandidater

Behandler følgende områder:

 • Overordnet selskaps- og organisasjonsanalyse
 • Selskapets personalpolitikk
 • Stillingsbeskrivelse/omfang
 • Krav til kandidat
 • Beskrivelse av nærmeste leder
 • Avdelingsbeskrivelse
 • Evnt en Employer Branding

Planlegging

Det er flere prosesser som løper samtidig

En tids- og ressursplan for de forskjellige aktivitetene, som:

 • Annonsering – Produksjon av gode annonser
 • Skal man ha videre produksjon av branding, podcast og evnt video ?
 • Kunden kan også bestille videointervju for å se kandidatens kropsspråk og fremtoning
 • Søk etter kandidater – Dette er et rent detektiv arbeid. Med evnt longlist
 • Gjennomføring av 1. gangs intervju
 • Pre-presentasjon av kandidater med oppdragsgiver
 • 2 gangs intervju
 • Presentasjon av aktuelle kandidater (1-3) for oppdragsgiver- Shortlist
 • Profilanalyse av aktuelle kandidater
 • Referansesamtaler
 • Ansettelse
 • Avdelingsbeskrivelse

Arbeidsprosesser

Search foregår på ulike arenaer

 • Kandidatfangst
 • Stillingsannonse på Finn.no, trykte medier, i nisje magasin, på sosiale medier m.m.
 • Søk i ulike CV-databaser
 • Via våre ulike kilder kontakte aktuelle kandidater
 • Kontakte relevante kandidater i konkurrerende virksomheter
 • Administrere og behandle søkere

Kvalifisering

Vi kvalitetssikrer

 • Selektere kandidater
 • Avstemnings-intervjuer
 • Avstemning med oppdragsgiver
 • Analyse/dybdeintervju
 • Kontroll vitnemål, papirer o.l.
 • Assesement og evnt tester -personlighetstest, evnetest , ledertest, m.m. Vi kan tilpasse tester på alle nivå.

Presentasjon/kvalitetssikring

Vi avstemmer finalekandidater

 • Kandidatpresentasjon for oppdragsgiver
 • Oppsummering
 • Eventuelt ny presentasjon
 • Referansesjekk
 • Profilanalyser
 • Tilbuds oppfølging

Onboarding

Om man ønsker kan man også få en tilleggstjeneste innen onboarding, hvor vi tilbyr en plattform for oppfølging og trening av nyansatte som strekker seg ut 1 år.