Vi har Executive Search som spesialfelt

Executive Search

Executive Search eller Headhunting, er ofte til en lederstilling, styrestilling eller en spesialstilling. Executive Search blir gjerne brukt hvor man ikke ønsker å utlyse en stilling pga ønske om å beskytte selskapets konkurransefortrinn, man ønsker ikke at konkurrenter skal vite om forandringer i organisasjonen.

Hunting

Andre settinger er at selskapet ønsker en målrettet «hunting» på navngitte kandidater. Disse er kanskje hos en direkte konkurrent. Slike søk er best å overlate dette til en tredjepart. 

Kompetanse

Executive Search er de stillingene som er svært komplekse,  tidkrevende og krever en del ressurser, vi som eksperter kan bistå med mer kompetanse en selskapet selv innehar innen disse prosessene.  

Mangel på arbeidskraft

Executiv Search blir brukt ofte i dag da det er mangel på arbeidskraft, da må man aktivt  søke etter og hente ut kandidater fra andre bedrifter.

Ledererfaring og nettverk

Vi i Fugleberg Executive Sarch har konsulenter med kompetanse fra bedriftsledelse, med bakgrunn som ledere av bedrifter, og innehar lang erfaring i fra rekrutteringsbransjen. Noe som gir oss stor kompetanse og forståelse hva man skal se etter hos en kandidat. Vi har også et bredt nettverk hvor vi henter våre fleste kandidater.

Toppledelse
Styrerekruttering
Avdelingsledere
Nisjeledere

  • Vi utfører rekruttering av ledelse til både små, mellomstore bedrifter, og konsern. Alle bedrifter har forskjellige behov.Vi finner deres nye styreleder og styremedlemmer.
  • Styrerekruttering innebærer et fokus på å tiltrekke noen som kan løfte selskapet og har kontroll på jusen.
  • Vi utfører rekruttering av dyktige mellomledere innen alle nisjer, en rett person her kan bygge og løfte hele selskapet og skape produktivitet.