Bemanning og Innleie

Vi leier ut
spesialister
og konsulenter

Konsulenter

Vi leier ut spesialister og konsulenter til prosjekt innleie. Denne type innleie er til selskaper som trenger kompetanse som de ikke innehar  som sitt hovedfelt. Dvs: innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.

Som eksempler på spesialkompetanse nevnes blant annet IKT rådgivere, bedriftsrådgivere, advokater, rådgivere innen revisjon og skatt, rådgivere innen HR og rekruttering og andre forretningsrådgivere.

Er det vanskelig å rekruttere riktige folk til ledelsen?

Har du akutt behov for en daglig leder, økonomisjef, HR-sjef, Styreleder/-medlem eller prosjektleder?

Bruk interim ledelse som en midlertidig løsning til du finner rett person.

Management for hire, eller interimledelse, kan være en god løsning for virksomheter som har et akutt eller midlertidig behov for å fylle nøkkelfunksjoner i daglig drift eller styrevirksomhet.

Interimledelse er et strategisk verktøy for eiere, styrer og toppledelse.

Når skal du egentlig engasjere en interimleder? Her en noen av de mest åpenbare situasjonene:

  • er i, eller skal sette i gang en omstillings- eller restruktureringsfase og trenger handlekraftig ledelse for en periode – en leder som kan skape varige verdier som gjør at virksomheten kan gå videre på ny kurs
  • er i en situasjon hvor det er behov for spisskompetanse som det ikke er naturlig eller hensiktsmessig å besitte på permanent basis
  • trenger ro og trygghet i en mellomperiode der man er i gang med egne prosesser- en dyktig leder som kan holde i trådene og sørge for stabil drift i en periode der interne ressurser allokeres til andre ting
  • når man er noe usikker og trenger avklaring på hvilken profil som egentlig er den rette for stillingen på lang sikt
  • ønsker en stilling besatt, men det tar for lang tid å finne den rette kandidaten

En erfaren interimleder bidrar til at virksomheten får et løft fordi han eller hun har den erfaring og kompetanse som virksomheten selv ikke har tilgjengelig.

Vikariat

Vi leier ut vikarer ved sykdom ol og av midlertidig karakter som

Dette kan være sykdom, barselspermisjon ol.

Nye Regler for innleie

Det har kommet nye regler som gjelder fra 1 April 2023

Hva som IKKE er lov :

§ 4.
Innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og
tidligere Vestfold er ikke tillatt.


Med bygningsarbeid menes:

1. oppføring av bygninger,

2. innrednings, utsmykkings, og installasjonsarbeid,

3. montering og demontering av prefabrikkerte elementer,

4. riving, demontering, ombygging og istandsetting,
5. sanering og vedlikehold, utenom arbeid som er rutinemessig eller mindre
omfattende,

6. graving, sprenging og annet grunnarbeid i tilknytning byggeplass, og

7. annet arbeid som utføres i tilknytning til byggearbeid.


Med byggeplass menes enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller
skiftende bygningsarbeid av et visst omfang.

 Du kan lese mer om de nye reglene og innspill fra forskjellige organisasjoner her :

Godkjent bemmaningsforetak

For å drive med utleie er man lovpålagt å være godkjent, og oppfylle kravene i forskrift om bemanningsforetak § 7.
Vi er godkjent hos Arbeidstilsynet og du kan trygt leie konsluenter fra oss.